கல்வி

பள்ளிகளில் தரமான உள்கட்டமைப்பு, மாணவர்களின் வெற்றிக்கு...

பள்ளிகளில் தரமான உள்கட்டமைப்பு, மாணவர்களின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது

இந்திய சமுதாயத்தின் கல்வி வாய்ப்புகளும், அடிப்படை மனித...

இந்திய சமுதாயத்தின் கல்வி வாய்ப்புகளும், அடிப்படை மனித உரிமை அத்துமீறல்களும் , R.K. இரமணி கிருஷ்ணன்

புச்சோங் Sjkt தமிழ் Castlefield பள்ளி சாதனை ..MY VELICHAM.COM...

புச்சோங் Sjkt தமிழ் Castlefield பள்ளி சாதனை ..MY VELICHAM.COM NEWS

இந்த ஆண்டு பிறந்த குழந்தைக்கு RM500 நிதியைப் பதிவு செய்வதற்கான...

இந்த ஆண்டு பிறந்த குழந்தைக்கு RM500 நிதியைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆறு எளிய வழிமுறைகள்

டோவன்பி தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி மூன்றாம் நிலையில் வெற்றி..

டோவன்பி தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி மூன்றாம் நிலையில் வெற்றி

புத்தாக்கத் துறைக்கு ஆதரவாக 5.6 பில்லியன் ரிங்கிட் செலவில்...

புத்தாக்கத் துறைக்கு ஆதரவாக 5.6 பில்லியன் ரிங்கிட் செலவில் 99 திட்டங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது – பிரதமர் அறிவிப்பு

வட மலேசிய பல்கலைக்கழகம் (UUM) 9 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்துகின்றது

வட மலேசிய பல்கலைக்கழகம் (UUM) 9 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்துகின்றது

மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது

மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது

இந்திய மாணவர்களின் மெட்ரிகுலேஷன் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு.

இந்திய மாணவர்களின் மெட்ரிகுலேஷன் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு.