பொருளாதாரம்

கோழியின் விலை கிலோவுக்கு வெ.9.90ஆகவும்,முட்டைகளின் விலை...

If the price of chicken is reduced to Rs 9.90 per kg and the price of eggs is reduced to Rs 0.45 per kg--- Datuk Sri Salahuddin Ayub

பேங்க் நெகாரா அனைத்துலக கையிருப்பு 108.2 பில்லியன் அமெரிக்க...

பேங்க் நெகாரா அனைத்துலக கையிருப்பு 108.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்