மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது

மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது

மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது
மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் 20 கல்வித் திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளது

கோலாலம்பூர்: நாட்டின் மிகப் பழமையான உயர்கல்வி கழகமான (IPT), மலாயாப் பல்கலைக்கழகம் (UM) அதன் 20 கல்வித் திட்டங்களைச் சந்தை தேவைகள் மற்றும் தற்போதைய நிலைமைகளுக்கு இனி பொருந்தாது என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவற்றை நிறுத்தியுள்ளது.

2021/2022 கல்வி அமர்வில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, மலாயாப் பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரிகளுக்குப் பிறகு வேலை சந்தையை எளிதாகப் பெறவும், படிப்புகளை வழங்குவதற்குப் பதிலாகத் தொழில்துறையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த அனைத்துக் கல்வித் திட்டங்களையும் ஒழிப்பது பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள படிப்பை உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொன்றும் 13 பிரபலமற்ற திட்டங்கள் அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பட்டதாரிகளைக் கொண்டதாகும். மேலும், ஏழு புதிய திட்டங்களை அப்பல்கலைக்கழகம் புதிதாக அற்முகம் படுத்துகின்றது.

நீக்கப்பட்ட கல்வித் திட்டங்களில் இளங்கலை உயிரியல் தகவல் அறிவியல், இளங்கலை அறிவியல் (Sains Bahan), உயிரியல் சுகாதார அறிவியல் இளங்கலை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளில் இளங்கலை அறிவியல் மற்றும் இளங்கலை கல்வி (கல்வி மேலாண்மை) ஆகியவை அடங்கும்.

கூடுதலாக, முதுகலை கல்வி (அறிவியல் கல்வி), முதுகலை கல்வி (கணிதம் கல்வி), கல்வி (திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகம்), முதுகலை கல்வி (கல்வி தலைமைத்துவம்), முதுகலை கல்வி (பவர் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியரிங்), முதுகலை கல்வி (மெடிக்கல் சயின்ஸ்) (உடலியல்) மோன்றவை ஆகும்.

Program Sustainability Index Study (IKP) நிர்ணயித்த அளவுகோல்களின்படி இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மலாயாப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர், பேராசிரியர் டத்தோ டாக்டர் முஹமட் ஹம்டி அப்துல் ஷுக்கோர் கூறினார்.